Trollhättan högskola är nu en del av Högskolan Väst

Högskolan i Väst är en offentlig högskola som ligger i Trollhättan och Vänersborg i Västra Götalands län. Högskolan bildades 2012 genom en sammanslagning av Trollhättans högskola och Vänersborgs högskola och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges största högskolor.

Högskolan i väst

Högskolan i Väst erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom olika områden, inklusive teknik, ekonomi, hälsa, samhällsvetenskap och estetiska ämnen. Många av utbildningarna riktar sig till arbetsmarknaden och har starkt fokus på praktiska och användbara färdigheter.

Högskolan i Väst har en internationell profil och samarbetar med flera utländska universitet och högskolor. Detta ger studenterna möjlighet att studera utomlands under sin utbildning eller att delta i olika internationella projekt.

Högskolan i Väst har också ett aktivt forskningsmiljö med fokus på områden som hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Många av forskningsprojekten samarbetar med näringslivet och bidrar till att stärka regionens konkurrenskraft.

Högskolan i Väst har också ett starkt samarbete med lokala företag och organisationer, vilket ger studenterna möjlighet att få praktikplatser och göra examensarbeten i verkliga miljöer. Detta är en viktig del av utbildningen och ger studenterna en unik möjlighet att få en fot in på arbetsmarknaden.

Sammantaget är Högskolan i Väst en viktig aktör i Västra Götalands län och en plats där studenter kan få en högkvalitativ utbildning med starka band till arbetsmarknaden.