Isa har höga förväntningar på utbildningen

Isa Sundqvist är 24 år och kommer från Stockholm. Vårterminen -01 påbörjade hon Programmet för filmproduktion vid HTU. Med en privat utbildning inom tv-produktion med inriktning mot det konstnärliga arbetet i bagaget frilansade hon under en period inom reklam- och dokumentärfilm.

– Erfarenheten av produktionsarbetet är nyttig. Jag upptäckte att jag tycker det är väldigt roligt att arbeta med produktioner och att det är detta jag vill syssla med. Samtidigt upplevde jag att det kunde vara väldigt tungarbetat. Vissa saker kände jag mig osäker inför och mycket av det bottnad i exempelvis ekonomiska avtal och juridik – sådant som är viktigt för att kunna försörja sig på produktionsarbete och inte bara ha det som hobby, berättar Isa och fortsätter:

– Det är de här glappen jag vill tillgodogöra mig under utbildningen. Att jag får så mycket kunskap att jag vågar/kan ta beslut under en produktion. Därför har jag väldigt höga förväntningar på utbildningen, men det känns som om de kommer att motsvaras.

Isa och hennes studiekamrater har hittills gått en dryg månad på utbildningen. Hon menar att det är ett bra innehåll och upplägg mycket tack vare att studierna i exempelvis företagsekonomi och juridik ska kopplas till arbetet med filmproduktion, liksom upplägget med mentorer verksamma inom branschen.

– Jag har känt hopp, energi och förväntan under de här första veckorna. Vi har till exempel redan pratat om manusnedbrytning och filmproduktionsupplägg.

Under Göteborg filmfestival den 26 januari – 4 februari fanns hela klassen på plats:

– Festivalveckan har betytt mycket – vi har varit på så många seminarier som bara går. Inspirerande att få höra dem som leder utvecklingen i branschen. Och naturligtvis har vi sett mycket film!

Framtidsvision?
Isas vision är att kunna skapa och producera film- och tv-produktioner, allra helst långfilm, eller leda produktioner där man kopplar samman flera medier. Även utbildning och utbildningstelevision (exempelvis interaktiva utbildningar) lockar.