Jag använder teorin i praktiken och praktiken i teorin

Eva Johansson läser maskinteknik med inriktning mot produktionsteknik i Trollhättan och är inne på sitt sista år av fyra. Hon är mycket nöjd att hon valde COOP.

– Det är jätteviktigt att få komma ut på företag och se hur det verkligen fungerar, att få relatera sina teoretiska kunskaper till någonting verkligt.

Eva har varit på Volvo Aero Corporation i Trollhättan under sina COOP- perioder.

Hon berättar att det var genom företaget som hon fick chansen att åka utomlands och COOP:a.
– Jag var tre månader på Rolls Royce flygmotorfabrik i Derby, England. Det var fantastiskt roligt och det är en chans jag starkt rekommenderar alla att ta om de får möjlighet.

Eva berättar att upplägget på COOP-perioden på Rolls Royce i England var lite annorlunda än på Volvo Aero.

– På Rolls Royce fick jag ett projekt som jag jobbade med under min tid där. Det var väldigt lärorikt och roligt att få vara så självständig och ta eget ansvar. Jag fick planera mitt projekt och ta kontakt med olika människor själv. Upplägget på Volvo Aero har varit lite annorlunda – där har jag fått mindre uppgifter tilldelade mig efter hand och har alltså inte planerat projekt själv. Men båda uppläggen har varit bra. Huvudsaken är att man får använda sin teori i praktiken och sin praktik i teorin och det har jag fått möjlighet till på båda företagen.

Förväntningarna som Eva hade på HTU och sitt program tycker hon har uppfyllts.

– Jag är nöjd med mitt program, det ger allmän kunskap inom mitt område. Vi studenter blir inte specialiserade utan får breda kunskaper.

 

I vår skriver Eva sitt examensarbete på Volvo Aero.

– Det är inte riktigt klart vad det ska handla om ännu men något inom kvalité blir det nog.

Sedan hägrar arbetslivet.