Jan E. Skaug, programansvarig svarar på frågor om utbildningen

Varför har HTU startat den här utbildningen?
HTU vill ta vara på entreprenörskapet i Fyrstads (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Lysekil) näringsliv. Utbildningen ligger i tiden och är en viktig del av den ”personliga entreprenöriella” utvecklingen som kan komma näringslivet till godo. Vi vill således ta vara på studenternas ”entreprenörsanda” och härigenom skapa ytterligare möjligheter för ”personlig” utveckling med entreprenöriella förtecken.

Berätta om och kommentera utbildningens innehåll:
Innehållet grundas på kurser i företagsekonomiska ämnen på A och B-nivå, där studenten bl a arbetar med olika projekt med inriktning på entreprenörskap. På C-nivå ges kurser i entreprenörskap och affärsutveckling. Examensarbete inriktas i första hand på studentens egen affärsidé och här får studenten professionell hjälp med att utveckla ett affärsmannaskap, en affärsplan som kan lägga grunden för t ex ett eget företagande.

Vem ska söka till den här utbildningen och varför?
Den som söker denna utbildning bör vara en nyfiken ”eldsjäl”, dvs vara en drivande individ som tror att man kan utveckla en idé till något mer, dvs ett eventuellt eget företagande. Man bör vidare ha sinne för affärsverksamhet och känna att man har en vision att fylla, att man vill något med sin idé. Kursen har därför ett stort utrymme för utveckling av egna idéer.

Vilka kvalifikationer kan en student från denna utbildning erbjuda en framtida arbetsgivare?
Den student som har denna utbildning har fått kunskap om vad entreprenörskap är och vad denna förmåga eller egenhet kan leda till. Man har fått en kunskap som bidrar till ökat självförtroende och ökad självständighet vad gäller affärsutveckling, vilket i sig är viktiga och positiva egenskaper som arbetsgivare uppskattar. Man kan erbjuda en arbetsgivare
ytterligare kunskap om, hur och varför en affärsverksamhet kan utvecklas. Man säljer kunskap.

Ev ytterligare kommentarer?
Kursen bygger bl a på professionella gästföreläsare. Det ges även möjlighet till hjälp från industrin vad gäller innovation och affärsutveckling etc. Du får också möjlighet att lägga fram din affärsplan för kritisk granskning av professionella företagsledare och organisationer.

Alltså, en utbildning som öppnar olika vägar för den ”affärssugna” studenten.