Nicklas har hopp om en bra framtid

Det var COOP (Cooperative Education) som lockade Nicklas Johansson till HTU:s systemvetenskapliga program. Men någon COOP blev det inte. Istället engagerade han sig i studentkåren.

– Kårarbetet har gett mig mycket kunskap om hur en organisation fungerar och många värdefulla kontakter. Precis som man får genom att varva studier med arbete i företag. Nicklas Johansson kommer från Motala. I gymnasieskolan läste han det ekonomiska programmet och tänkte bli revisor. På fritiden arbetade han extra med att dokumentera rutiner åt ett företag som skulle kvalitets- och miljöcertifiera verksamheten.

– Det var först då som jag jobbade med datorer ”på riktigt”, och det var roligt. Nicklas läste några kurser i Office-paketet, grafiska program och hårdvaror. Efter gymnasieskolan väntade militärtjänst på räddningstjänsten, innan han sökte till HTU:s systemvetenskapliga program.

Roligt att lösa problem
– Det roliga med systemvetenskap är att lösa problem och att ha kundkontakter, tycker Nicklas, som fortfarande är road av ekonomi och därför studerar det som biämne. Till HTU:s fördelar hör att det är lätt att få kontakt med lärare, personal och prefekter. Studenterna har också goda möjligheter att påverka kursplaner och utbildning.
– Lärarna lyssnar verkligen på oss – de tar oss på allvar.

Mycket ny kunskap
Nicklas är ordförande i kårens ekonomi- och IT-sektion vid HTU. Även om uppgiften kräver mycket tid ångrar han inte sitt åtagande.

– Jag har fått mycket kunskap om t.ex. ekonomi och budgetar, om ledarskap och att motivera andra människor.

– Mitt självförtroende har växt. Jag har haft presentationer inför 400 studenter. Det är skillnad mot när jag som ny student skulle redovisa en uppgift inför klassen…

Nicklas och andra studenter har jobbat hårt för att få ett nytt kårhus i Uddevalla. Efter mycket hårt arbete med renovering och sökande efter sponsorer kunde huset äntligen invigas hösten 2000.

Viktig merit
Kårengagemanget kommer att vara en viktig merit, när det blir dags att söka jobb, tror Nicklas.

– Jag har jobbat ideellt för något som jag tror på – det visar på företagsamhet. Dessutom har jag träffat mycket folk. Många av dem är företagare, med andra ord tänkbara arbetsgivare. Det är ovärderliga kontakter. Värdefulla kontakter har Nicklas också fått genom sitt engagemang i Svenska Fotbollförbundet som spelare, tränare och domare. Han har drivit ett otal projekt på uppdrag av förbundet och hållit föredrag runtom i landet.

Bred kompetens
Nicklas är öppen för det mesta efter examen. HTU:s studenter får en bred utbildning i systemvetenskap och är därför efterfrågade på arbetsmarknaden.

– Vi kan lite om mycket och är generalister. Sedan kan man specialisera sig genom internutbildning på företaget.

Kanske blir han kvar i Uddevalla, kanske flyttar han till Göteborg eller utomlands… Orten har mindre betydelse. Det viktiga är trivseln – med arbetsuppgifterna och arbetskamraterna.