Per-Ola vill förhindra att barn och ungdomar hamnar snett i livet

Per-Ola Persson är 31 år, bor i Uddevalla och pendlar till HTU i Vänersborg för att läsa det socialpedagogiska programmet. Han sökte även Programmet för social omsorg och socialpedagogik vid Göteborgs universitet, men han kom in vid HTU och det avgjorde saken.
Per-Ola började utbildningen i höstas och är nu inne på sin andra termin.

– Ännu så länge har vi bara haft teori, men framöver är det dags för praktik och den ser jag fram emot. Jag tycker att upplägget på utbildningen är väldigt bra, mycket tack vare att vi varvar helklass med grupparbeten. Klassen är indelad i tre basgrupper och det nära arbetet inom gruppen gör att man lär sig att fungera och arbeta bra i grupp.

– Mitt mål efter utbildningens slut är att i framtiden arbeta förebyggande med ungdomsverksamhet för att på så sätt försöka förhindra att barn och ungdomar hamnar snett.