Utbildningen har gett mig en ny syn på människan, hälsa och sjukdom

Karin Sandén har arbetat som sjuksköterska inom både öppen och sluten vård i drygt tio år och arbetar nu i hemsjukvården (vård av sjuka i hemmet).

– Tankar på en vidareutbildning har funnits ganska många år och då speciellt distriktsköterskeutbildningen beroende på att den är bred och ger stora möjligheter till arbete inom många områden. Jag tror också att distriktssköterskan är en yrkesgrupp som kommer att efterfrågas mer och mer. Möjligheten till varierande och utvecklande arbete verkar lovande. Eftersom jag skulle vilja arbeta med inom barnhälsovård/familjevård, hälsovård tycker jag att distriktsköterskeutbildningen med sin bredd skulle kunna ge mig detta.

– Jag har tidigare läst ett par kurser på HTU och då varit mycket nöjd med högskolan. HTU är en fräsch skola med ett bra utbud av utbildningar och olika kurser samt ett öppet klimat mellan studenter och lärare. Jag går andra terminen och har läst folkhälsoarbete 10 poäng, Förskrivning av vissa läkemedel 10 poäng samt Barn och ungdomars hälsa och ohälsa 5 poäng.
Utbildningen har förändrat min syn på och förståelse för människan, hälsa och sjukdom till ett annat perspektiv än tidigare. Det känns verkligen att jag har valt helt rätt. Utbildningen ger också möjlighet att själv påverka innehållet dels genom 2 st 5 poängs valbara kurser , ex smärta, fortsättningskurs inom barn och ungdomars hälsa och ohälsa, inkontinens, stress och stresshantering) och 10 poängs examensarbete inom omvårdnad (C-uppsats som då ger möjlighet till kandidatexamen).

 

Det har hittills varit mycket stimulerande och roligt att läsa. Vi har många bra diskussioner i klassen, basgruppsarbete med problemlösningsprocess har efterhand blivit mycket givande där basgruppen själv kan styra innehållet och vad vi vill läsa.

Vi har också haft mycket bra föreläsare inne under kursens gång.

Arbetssättet varierar med basgruppsarbete, undervisning och diskussioner i helklass, föreläsningar o fältstudier.

Det är naturligtvis jättemycket att läsa men det är också viktigt att koppla av och det gör jag med min familj, man och tre barn (10, 8 och 4 år gamla). Jag kan tom få en stund över ibland till att komma ut i skogen med en häst som jag får låna. Hästar och ridning har alltid varit ett stort fritidsintresse.