Att studera och vidareutbilda mig är något som jag alltid velat

Maria Sundvall, är 32 år, bor i Vara och har arbetat som undersköterska i åtta år. Maria bestämde sig ett antal år innan hon började vid HTU för att byta inriktning.

– Min önskan och plan var och hade alltid varit att arbeta med personalfrågor och gärna ekonomi.
Innan jag började läsa vid HTU så var det en stor dröm för mig att börja studera på högskolan. Att studera och vidareutbilda mig är något som jag alltid velat. Mina förväntningar var och är naturligtvis att skaffa mig en så bra utbildning som möjligt både för min egen skull och för framtiden. Efter att ha arbetat i ett antal år så visste jag vad jag ville. Genom Komvux kom jag i kontakt med en studievägledare vid HTU och fick information om vilken utbildning som skulle passa mig. Jag gick också noga igenom HTU:s utbildningskatalog och bestämde mig för det Öppna Programmet med inriktning mot Arbets- och Organisationspsykologi.

Jag började vid HTU hösten 1999 och läser nu min fjärde termin. Det första året läste vi 40 poäng Arbets- och Organisationspsykologi i Vänersborg, vilket jag tycket var mycket intressant och lärande. Man fick sätta sig in i hur organisationer samt människor inom en organisation fungerar. Under andra terminen läste vi mycket om ledarskap och vi skrev vår B-uppsats.

Nu under mitt andra år läser jag Företagsekonomi 1-40 poäng i Uddevalla. Här har vi bland annat läst redovisning, marknadsföring och investeringsbedömning. Jag har också läst 10 poäng Personalekonomi utöver dessa kurser.

Jag tycker att min utbildning är mycket intressant och lärorik och jag känner att jag har hamnat rätt. Jag tycker också att min kombination med Arbets- och Organisationspsykologi och Företagsekonomi är en bra blandning då jag tror att ekonomi är viktigt i samband med organisation- och personalfrågor. Jag tycker också att upplägget på vårt första år var ett bra sätt att lära och komma in i ett ämne och även för att skapa sig en förståelse för ämnet.

Framtidsplaner
Mina framtidsplaner är som säkert framgått att arbeta med personalfrågor. Min avsikt är att ta min C-uppsats i Arbets- och Organisationspsykologi med en inriktning som kan leda till ett stimulerande arbete när jag är färdig.

Öppet Program valde jag av två anledningar. För det första så gick inte COOP-varianten det året som jag började och för det andra så tycker jag att det är positivt att ha en valmöjlighet när det gäller att välja vad man vill läsa för ämnen. Man får en egen inriktning och förhoppningsvis en skräddarsydd utbildning. Det jag kan sakna är det inte finns någon form av praktik just i denna form av utbildning, men det kanske kommer i framtiden då många kanske kan tänka sig detta.