HTU-fakta april 2002

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU, etablerades 1990. Verksamheten är organiserad i fem institutioner, förlagda till tre högskoleområden (campus) i Trollhättan, Uddevalla samt Vänersborg. HTU är känd för sin satsning på utbildningar med arbetsintegrerat lärande. Det gäller inte minst Co-op-utbildningarna där studierna varvas med avlönat arbete. Forskningen har huvudfokus på profilområdena arbetsintegrerat lärande, uthålliga verkstadsindustriprocesser, medieproduktion samt hälsa och handikapp.
Några nyckeltal:

Antal studenter (år 2001): 7 600

Antal helårsstudenter (år 2001): ca 3 900

Antal fleråriga utbildningsprogram: 32

Antal magisterprogram: 4

Antal kurser utanför program: ca 240

Antal anställda: ca 430

Antal forskarstuderande: ca 50

Antal forskarutbildade: 67, varav 9 docenter och 5 professorer (1 inrättad vid HTU)

Budget för 2002: 300 mkr, varav statligt grundutbildningsanslag 233,6 mkr och statligt forskningsanslag 18,3 mkr