Mary Nilsson läser programmet Kultur och arbetsliv vid HTU i Vänersborg.

Jag är nu inne på termin 4 av totalt 6 och det är en mycket intressant utbildning – jag har fått många aha-upplevelser. Hittills har vi bl a läst om industrisamhället, det moderna samhället, familjen och klassperspektiv samt etnicitet. Vi diskuterar också kring det kulturella tvärvetenskapliga perspektivet och tar upp sådant som normer, regler, värderingar och attityder. Under utbildningen ingår dessutom 20 p valfria kurser och jag kan då fördjupa mig i det som passar mig och min ”profil”, vilket är bra.

Tidigare har Mary arbetat med rehabilitering på Försäkringskassan. Genom utbildningen förväntar hon sig att få en fördjupad kunskap om vår och andras kultur, hur en organisation fungerar och att helt enkelt bredda sina perspektiv. Efter avslutad utbildning vill hon arbeta med integrationsfrågor eller personalarbete.

– Med tanke på det mångkulturella samhälle vi lever i, och hur arbetslivet förändras, är detta en utbildning som hjälper mig att se på vilket sätt människan bygger sin identitet. Det är en utbildning i tiden.